Hoe renoveer ik mijn oude CV-installatie in een zuinig systeem? En hoe bespaar ik geld?


De toekomst…daar luisteren wij naar.

Eerste stappen – verbouwen? Paradigma ondersteunt u in ieder deel van uw verbouwtraject! Stap 1 : meten is weten Stap 2 : Wij kijken samen met u om uw bestaand systeem op een simpele manier  rendabeler te maken Stap 3 : Wat kunnen wij toevoegen om het geheel optimaal te laten draaien

Stap 1

Een verwarmingsaudit uitgevoerd na reiniging van de bestaande gas- of stookolieketel kan al meteen aantonen of een renovatie van uw bestaande ketel nodig is of rendabel zal zijn. De huidge generatie gasgestookte ketels haalt via condensatietechniek al snel een rendement van 110%. Een verwarmingsaudit zal aangeven wat het huidige rendement is van de misschien ‘verouderde’ ketel. Bij een rendement lager dan 90% mag u al gaan uitkijken naar een nieuwe ketel, aangezien ca 18% van uw energiefactuur naar energie gaat die u niet gebruikt.

Stap 2

Indien u een kachel of een open haard heeft in bijvb. de woonkamer, en deze is nog niet aangesloten op uw CV-kring, weet dan dat dit een van de meest besparende maatregelen is die u kunt nemen. U verwarmt momenteel slechts één kamer, en het overgrote aandeel van de verbrandingsenergie die vrijkomt, zal letterlijk langs de schouw gaan vliegen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kachel te koppelen aan de CV-kring.

Onthoudt hierbij dat een groot vermogen niet noodzakelijk meer rendement betekent. Een kachel van 8 kW die 70% van de opgewekte energie naar een buffervat stuurt, kan u evenveel energie geven als een kachel van 25 kW die slechts 30% van zijn energie rechtstreeks naar de CV-kring stuurt. Het enige verschil tussen beide kachels is dat u dan ongeveer de helft minder hout verstookt. Op die manier kan ook een buffervat zichzelf al snel dubbel en dik terugverdienen, en tegelijkertijd bent u van uw rugklachten, veroorzaakt door het gedurende aanslepen van hout, verlost.

Stap 3

Indien u een dak heeft dat min of meer zuidelijk georiënteerd is, denkt u misschien thermische energie te kunnen winnen door middel van de zon. Vaak wordt de zonneboiler beschouwd als het kleine broertje van de PV-installatie. Niets is echter minder waar! De efficiëntiegraad van photovoltaïsche panelen om energie van de zon om te zetten in elektrische energie is ongeveer een 18%. Als de zon 1000W per m² energie levert, dan zal het zonnepaneel een 180 W/m² kunnen opwekken.

Thermische zonnecollectoren halen tot 74% thermische energie uit een zelfde instraling van de zon, en wat overeenkomt met ongeveer 740 W/m². De energiewinst van de zonneboiler ligt dus ongeveer 4 keer hoger dan die van photovolataïsche panelen. Als we rekening houden met een beperkt dakoppervlak, dan lijkt de keuze voor de hand liggend (tenzij men het onevenwicht artificieel gaat stimuleren met subsidiëring van PV, zoals dat in het verleden gebeurde). U moet natuurlijk ook rekening houden met de kosten-baten. Kijkt u dus gerust uw energiefacturen na, en bekijk waar u het meeste aan betaalde, was dit aan gas/stookolie of was dit aan elektriciteit?

Heden zijn de meer rendabele vacuümbuiscollectoren uitgerust met CPC-spiegel of Compound Parabolic Concentrator (-en dus niet diegene met een reflecterende doek aan de onderkant) in veel mindere mate afhankelijk van de precies zuidelijk georiënteerde dakhelling. De parabolische spiegel zorgt immers voor een zo optimaal mogelijke correctie van de zonnestraling. Ook zijn er systemen die een pal oostelijke en westelijke oriëntatie van het dak kunnen overbruggen, door bijvoorbeeld 2 collectoren (één oost en één west) te voorzien.

Tot slot bent u in deze fase nog voor de keuze gesteld of u de zonneboiler wenst te gebruiken voor uw warmwater behoefte (SWW) of voor de combinatie met CV-ondersteuning. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen: beschikbare ruimte op het dak, voldoende plaats in de technische ruimte voor het buffervat, budget,… Paradigma geeft u alvast een handige formule voor een bepaling van het benodigde dakoppervlak voor uw zonne-CV-installatie: Voor een systeem dat voorziet in louter SWW, berekent u: Het aantal personen + 1 = het aantal benodigde m² (stel: een gezin van vier personen, dan geldt: 4 + 1 = 5m².

Voor een systeem dat naast de aanmaak voor SWW, ook gedeeltelijk instaat voor het bieden van verwarmingsondersteuning, neemt u de formule: het aantal personen waarvoor het huis geschikt is, vermenigvuldig dit met 2, en tel daar opnieuw 1 bij op (stel: een gezin van vier personen, dan geldt: (4 x 2) + 1 = 9m²). U dient wel nog rekening te houden met een noodzakelijke bufferinhoud van 55 liter per vierkante meter collectoroppervlak.

Wij staan u graag met raad en daad bij. U kunt ons bereiken via email: info@nullparadigma-belgium.be of telefonisch op het nummer 0486893569.